Mama i Tata idą do pracy nr 3/2016/56

Posted on by

2_-rozeznanie-na-zakup-wyposazenia-do-zlobka-3

2_oferta-wraz-zalacznikami-do-rozeznania-rynku-nr-_2016_56

Category: Bez kategorii

kuchcikowo

Posted on by

P1370881P1370892P1370900P1380464P1380465P1370876

Category: Bez kategorii

NOWO POWSTAJĄCY NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE „Kreatywne nutki”

Posted on by image
1 (26)

Ruszyła rekrutacja do żłobka w ramach projektu
„Mama i Tata idą do pracy”

Projekt realizowany przez Fundację Centrum Europy Lokalnej z Kielc w Partnerstwie
z Punktem Przedszkolnym „Nutki” w Starachowicach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia
zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Okres realizacji projektu : 01.10.2016 – 30.09.2018
Głównym celem projektu jest Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Projekt adresowany w szczególności do:
osób pracujących, którzy chcą powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osób niepracujących, osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które chcą podjąć aktywność na rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania informacji oraz/lub pobrania formularzy zgłoszeniowych mogą zgłaszać się do biura projektu – siedziba Fundacji Centrum Europy Lokalnej (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B w Kielcach, oraz do siedziby Punktu Przedszkolnego „Nutki” (ul. Spółdzielcza 8 w Starachowicach)
Formularze zgłoszeniowe można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Wnioskodawcy (www.fundacja-cel.pl) i Partnera (www.punktprzedszkolnynutki.pl)
Rekrutacja trwa do 30.11.2016 r.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 230-23-10 lub 721-996-927

formularz-zgloszeniowy-do-projektu

Category: Bez kategorii

Witamy na stronie głównej naszego przedszkola mieszczącego się w Starachowicach

Posted on by
Dzieci tworzą swoje pióropusze

Dzieci tworzą swoje pióropusze

NASZA WIZYTÓWKA – TO ZADOWOLENIE I SZCZĘŚCIE DZIECI
fot1 Patryczek i Martusia

Category: Bez kategorii